Apple, Amazon ve Google, 5.000 Rupi gelir vergisinden 'kaçındıkları' için yasal bulut altında - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Apple, Amazon ve Google, 5.000 Rupi gelir vergisinden 'kaçındıkları' için yasal bulut altında - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Birincil amaç, grup içi işlemlerde fiyatların manipülasyonunu önlemek, böylece kârın düşük vergili bölgelere kaymasını önlemektir Google’ın geçmiş yıllara ait vergi talepleri şu anda Karşılıklı Anlaşma Prosedürü kapsamındadır

Davalar, anlaşmazlık çözüm panellerini, Gelir Vergisi Komiseri’ni (Temyiz), Gelir Vergisi Temyiz Mahkemesini (ITAT) ve Yüksek Mahkeme ile Yüksek Mahkeme’ye olası başvuruyu içeren farklı çözüm aşamalarındadır Yetkililer teknoloji devlerini, vergi kaçakçılığını önlemek için şirket grubu içinde adil piyasa değeri işlemleri sağlamayı amaçlayan bir uygulama olan transfer fiyatlandırmasıyla suçluyor

Hindistan Gelir Vergisi Departmanı şu anda teknoloji devleri Apple, Google ve Amazon’un Hindistan şubeleri üzerinde vergilerin ödenmeme olasılığına odaklanan bir soruşturma yürütüyor Sorun çözülmezse, şirketlerin temyiz makamına itiraz etme seçeneği vardır

Google Hindistan açısından sorun, gelir departmanı tarafından uluslararası vergi olarak kabul edilen ve vergi yükümlülüğüne yol açan bazı bildirilmemiş işlemlerle ilgili

2021 yılında başlatılan soruşturma, şirketlerin transfer fiyatlandırması uygulamalarının detaylı incelemesini kapsıyor

(Kurumlardan gelen girdilerle)genel-5

İlgili Makaleler

Google ve Amazon, ChatGPT’den ‘kilometrelerce daha iyi’ olduğu iddia edilen yapay zekaya milyarlarca dolar yatırım yapmaya devam ediyor

Google, arama anlaşması nedeniyle Safari’deki reklamlardan elde edilen kazancın yüzde 36’sını Apple’a ödüyor

Raporlara göre hem Amazon hem de Apple’ın bu konuda kendilerini temsil etmesi için PwC ile anlaştığı bildirildi Şirket grubu içerisinde adil piyasa değeri işlemlerinin sağlanmasını amaçlayan, vergisel açıdan çok önemli bir mekanizmadır Soruşturma, transfer fiyatlandırması düzenlemeleri uygulamasına odaklanıyor ve birden fazla değerlendirme yılını kapsayan potansiyel vergi yükümlülüklerine ilişkin endişeleri artırıyor Davalar, transfer fiyatlandırması düzenlemelerini gerektiren “uluslararası işlemleri” içeriyor, ancak şirketlerin bu analize itiraz etmesi, çeşitli forumlarda tartışmalı konuların ortaya çıkmasına neden oluyor

Sektördeki kişiler, vergi hesaplama metodolojilerindeki farklılıklar nedeniyle vergi makamlarından gelen rutin sorgulamaların çok uluslu şirketler için yaygın olduğunu belirtti

Vergi incelemesinde reklam, pazarlama, promosyon giderleri, telif ödemeleri, ticaret, yazılım geliştirme ve pazarlama destek hizmetlerine ilişkin işlemler inceleniyor

Transfer fiyatlandırması, aynı çokuluslu işletme grubu içindeki kuruluşlar arasında transfer edilen mal, hizmet veya maddi olmayan varlıkların fiyatlarının belirlenmesini içerir 000 milyar Rs’yi aşan bir vergi talebinin peşinde Bakanlık bunu uluslararası bir işlem olarak değerlendirirken, Apple bunun vergi kapsamı dışında kaldığını savunuyor Yetkililer, teknoloji devlerinin öne sürdüğü gerekçeleri göz ardı ederek 5

Soruşturma kapsamındaki kuruluşlar arasında Apple India Pvt Ltd, Amazon Seller Services India Pvt Ltd ve Google India Digital Services Pvt Ltd yer alıyor

Amazon’un durumunda, müşteri teslimat ücretleri pazarlama maliyetlerinin bir parçası olarak kabul ediliyor ve bu da 100 milyar Rs’yi aşan bir vergi yükümlülüğüne yol açıyor; bu iddiaya şirket tarafından itiraz ediliyor 000 Rupi tutarında vergi ödemedikleri için araştırıyor

Apple açısından soruşturma, iç pazarda bitmiş ürünlerin alım ve satımına odaklanıyor


Hindistan’ın Gelir vergisi memurları Apple, Google ve Amazon’u 5 Ayrıca şirketler, Doğrudan Vergiden Kaçınma Anlaşmaları kapsamında alternatif vergi ihtilaflarının çözümü için Karşılıklı Anlaşma Prosedürünü tercih edebilir